Meny

Lukk

Våre verdier i Convert

Jeg tror på verdibasert ledelse. Jeg tror at bedrifter som lykkes med å etablere et felles DNA som tydelig identifiserer hva de gjør, hvordan de gjøre det og ikke minst hvorfor de gjør det lykkes bedre enn bedrifter som anvender regler og tunge beskrivelser for hva som er lov og ikke lov. 

Torke

Det handler om å stole på alle ansatte, gi frihet og dele et felles målbilde av hvor vi er og hvor vi er på vei. 

Verdiene må være tydelige og forutsigbare slik at det kan prege hele selskapets atferd både internt og ekstern. Alt må være kjent for alle. Derfor har vi bestemt oss for å dele vår visjon, misjon og våre verdier slik at også alle utenfor vår organisasjon vet hva som er DNA-et i Convert.  

Convert sin visjon er: 

Å lage Norges, (og kanskje verdens), beste digitale handelsløsninger.

Den er hårete, gir oss veldig mye å strekke oss etter, men dersom vi ikke hadde trodd på den så ville vi ikke lagt listen så høyt. 

Convert sin misjon er: 

Å være ekspertene på digital handel og alltid gjøre alt vi kan for at våre kunder lykkes med sine digitale handelsløsninger. 

Vi er en kunnskapsbasert organisasjon med mer enn 50 middle - senior utviklere med tunge sertifiseringer. Våre prosjektledere er alle Scrum sertifiserte og vi jobber kontinuerlig med å øke kompetansen på tvers. Ekspertisen på digital handel er vi trygge på at vi har på plass. Å jobbe mot kunder kan vi aldri bli gode nok på så vi jobber hver eneste dag med å bli bedre. Her er det ingen målstrek. 

Etter flere workshops og mange gode forslag har vi i Convert landet på seks verdier som vi mener definerer vårt nåværende DNA, samt gir oss et verdigrunnlag som vil tjene oss i årene fremover. Disse seks verdiene er:

1. Vi er “hel” ved

Vi er dønn ærlige og transparente i måten vi jobber på. Vi er ikke opptatt av å alltid ha rett, men å utvikle oss faglig og å lære. Gjør vi en feil skal vi innrømme det og ikke gjenta den. Vi forstår at hver kunde er unik og setter oss godt inn i deres situasjon. Vi er på kundens side og etterstreber alltid å overgå forventningene til oss. 

2. Vi tør å utfordre - med glimt i øyet

Vi mener at læreboken for digital handel ikke er skrevet enda. For at våre kunder skal lykkes tør vi å utfordre etablerte sannheter, prøve nye ting og stille de vanskelige spørsmålene som må besvares for å lykkes med digital handel. Vi tillater oss å gjøre dette med et glimt i øyet og på utradisjonelle måter.

3. Vi skal se helheten gjennom gode samarbeid

«Nettbutikk er ikke bare nettbutikk». Vi forstår at vår leveranse ofte er nav-et i våre kunders digitale strategi. For å lykkes må vi jobbe integrert mot en rekke andre aktører. I samarbeid med våre kunder og partnere gjør vi det vi kan for å sette oss inn i denne kompleksiteten.  Vi må også forholde oss til våre kunders individuelle rammebetingelser, og jobbe opp mot ledelse/styrer, andre avdelinger og mot sluttkunder for å sørge for at den digitale handelsløsningen lykkes. 

4. Vi leverer mer enn bits and bytes

Convert bidrar langs hele spekteret; fra strategisk rådgivning og sparring ned til operative driftsforbedringer. For våre kunder er vi en strategisk partner med tung implementerings kapasitet. Vi søker alltid å tilegne oss ny kunnskap som gjør det enklere for oss å levere bedre. Nettbutikk inngår som en komponent i et komplekst digitalt økosystem, og vi forstår vår rolle her. Vi ønsker inderlig  at våre kunder skal lykkes og dette gjennomsyrer alt vi gjør.

5. Vi leverer kvalitet og er stolte over det

Løsningene vi utvikler skal være gjennomtenkte og robuste. De skal være enkle å drifte og vedlikeholde for våre kunder over tid. Vi skal anbefale standard funksjonalitet fra våre rammeverk der det er mulig. Vi skal aldri miste en kunde pga. mangelfull kvalitet i vår leveranse. Vi er stolte over våre leveranser og står inne for kvaliteten i det vi leverer.

6. Vi bryr oss

Verden består av mer enn bare nettbutikk, IT løsninger og digital handel. Vi er alle mennesker og skal behandle kolleger, kunder og partnere med respekt og integritet i alle situasjoner. Vår “code of conduct” er således på en setning. 

Vi ønsker også å bry oss ved å velge to hjertesaker i året, som vil gjøre verden til et litt bedre sted for noen som trenger det.

Sånn. Da vet alle hvem vi er, hva vi står for og hvordan vi jobber. Så vet vi også at “culture eats strategy for breakfast” og at ord uten handling bare forblir ord. Nå starter jobben med å etterleve dette i Convert hvor jeg, ledergruppen, team leads, prosjektledere og alle andre ansatte må bevise at i Convert gjør vi ord til handling hver eneste dag. 

PS - dersom du har innspill på dette eller mener vi ikke lever opp til våre løfter send meg en epost.

Torkel Johannessen

10. desember 2019

torkel@convert.no