Meny

Lukk

Hvordan vi jobber

I digitale prosjekter har prosessen man benytter en veldig stor påvirkning på hvor bra prosjektet går. En prosjektgjennomføring kan resultere i kjempesuksess, mens en annen kan resultere i katastrofe for det samme prosjektet. Derfor er vi svært opptatt av prosess i Convert. En ting er prosessen vi kjører internt, men også prosessen kunden kjører på sin side, og hvordan disse samarbeider er nøkkelfaktorer for et vellykket prosjekt.

De ulike fasene i prosjektet kan deles inn i før, under og etter nettbutikkprosjektet fordi disse fasene har svært forskjellige målsetninger og aktiviteter. 

Før prosjektet

Før-fasen er sentral for en god prosjektgjennomføring. I denne fasen er det viktig å både komme frem til hvordan skal vi nå målene for prosjektet, hva som skal lages, hvordan det skal lages, hvor mye det vil koste, hvor lang tid til det ta, hvilke risikoer truer prosjektet osv.

Det er i denne fasen av prosjektet vi lager den store planen for hvordan prosjektet skal bli en suksess, mens under- og etter-fasen følger og opprettholder denne planen.

Vi anbefaler alltid våre kunder å kjøre et forprosjekt for å øke sannsynligheten for suksess med prosjektet. I forprosjektet analyserer vi mål, forutsetninger, risikoer, avhengigheter, teknologivalg, innhold og funksjonalitet sammen med kunden. Målet er å få klarhet i hvordan prosjektet skal gjennomføres, slik at man kan ta de beste veivalgene underveis.

Viktige elementer i før-fasen:

  • Hvilke endringer skal gjøres fra eventuelt nåværende løsninger? Skal den brukertestes?
  • Hvilken teknologi skal benyttes?
  • Hvilke integrasjoner er nødvendig?
  • Hva slags innhold skal være på nettbutikken?
  • Hvordan skal interaksjonsdesignet og funksjonene være?
  • Hvilke moduler skal nettbutikken benytte?

Under prosjektet

Implementer innenfor tids- og kostnadsrammer, og til kundens forventning.

I under-fasen, eller utviklingsfasen av prosjektet, er det viktig med god dialog med kunden. Vi kjører en metodikk hvor vi kombinerer smidig utvikling på de deler av prosjektet hvor det er hensiktsmessig, men kjører tradisjonell fossefallsmetodikk på andre deler av prosjektet. Når det gjelder utvikling av nettbutikk er det ingen av metodikkene som passer som på hele prosjektet, og ved å kombinere de ser vi store fordeler i prosjektgjennomføringen.

Det er viktig med en god prosess under prosjektet som kan takle uforutsette risikoer, endringer, og utfordringer som skulle komme underveis. For samme hvor gode man er til å planlegge, er det urealistisk å ikke både takle men også legge rette for at kursen må justeres litt underveis som prosjektet skrider frem.

Etter prosjektet

Forvaltnings- og optimaliseringsfasen begynner etter løsningen er publisert. Det er nå målene skal nås, alt arbeidet frem til nå handlet bare om å komme i gang. Forvaltningsfasen har to hovedmål: Sørge for at løsningen fungerer og blir vedlikeholdt i hele dens levetid (forvaltning), og å optimalisere resultatene løsningen gir (optimalisering). For en nettbutikk er det åpenbart at optimalisering er svært viktig. 

Forvaltning

Hvis nettbutikkapplikasjonen man har utviklet er ment å leve i 5 år, ja da må man ha en plan for hvordan man skal forvalte den i de 5 årene. Kanskje må den videreutvikles etterhvert, kanskje vil trafikken øke underveis som medfører endringsbehov, eller kanskje tredjepartsintegrasjoner oppdaterer sine systemer underveis slik at det lønner seg å oppgradere for å få maksimalt utbytte av integrasjonen.

Forvaltningsarbeidet handler om å sikre drift, forutse kommende problemer og legge til rette for at løsningen skal fungere over tid. 

Optimalisering

Optimaliseringsarbeidet i forvaltningsfasen handler om å få applikasjonen til å yte maksimalt innenfor målene som er satt for prosjektet. For en nettbutikk, er det åpenbart at man ønsker å hele tiden i forvaltningsfasen arbeide med å prøve å få salget (konverteringen) så høyt som mulig.