Meny

Lukk

A/B-testing

A/B-testing (også kalt Split Testing) er det desidert viktigste verktøyet for å jobbe med konverteringsoptimalisering. A/B-testing gjør at man kan få fasitsvar på hva som konverterer best av to alternativer, og ved systematisk bruk vil nettbutikken oppleve forbedret konvertering over tid.

Hvordan fungerer det?

A/B-testing går ut på at man tester to eller flere varianter av en gitt funksjonalitet over samme tidsrom, for å finne ut hvilken variant som gir best resultateter.  Har man f.eks. en produktside på en nettbutikk, kan man lage en alternativ variant (som man har en hypotese om at er bedre), så viser man den gamle varianten til 50% av brukerene, og den nye varianten til de resterende 50%.  Ved hjelp av et A/B-testing verktøy som Optimizely eller Visual Website Optimizer måler man så resultatene på de ulike variantene for å finne ut hvilken som konverterer best.  For å få statistisk signifikans (95%) på målingen slik at man er sikker på at varianten som gir best resultater faktisk er bedre, er det viktig at man har nok trafikk slik at testen ikke må kjøres over for lang tid før den gir resultater. For de fleste nettbutikker vil trafikken være tilstrekkelig til å gjennomføre A/B-testing på en fornuftig måte.

Hva er forskjellen på dette og bare måle endringer?

Den store fordelen med A/B-testing er at man måler de ulike variantene samtidig. Om man måler en endring i forskjellige tidsrom, åpner det opp for at eksterne faktorer kan påvirke resultatet og gi feil svar på hvilken variant som faktisk er best.

Hva er multivariate testing?

Multivariate testing er det samme som A/B-testing, bare at man tester flere varianter samtidig.  I stedet for å teste to forskjellige versjoner av for eksempel et registreringsskjema, tester man en kombinasjon av ulike elementer sammen. Det kan være to forskjellige overskrifter, to forskjellige Call-To-Action-knapper, to forskjellige value propositions.

Jo flere varianter man ønsker å teste samtidig, jo større krav setter det til trafikken for å skape signifikante resultater. 

Hva er hypoteser i A/B-testing?

A/B-testing er bare selve testingen, det man tester er hypoteser. Resultatene av prosessen er selvsagt aldri bedre enn hypotesene som man velger ut til testing. En hypotese kan være f.eks: “Konverterer produktsiden bedre om vi fjerner social sharing-knappene?” En A/B-test av dette vil da lage en variant uten disse knappene, og teste den opp mot nåværende løsning for å se hvem som gir best resultater.  

Hvordan bør man jobbe med A/B-testing?

A/B-testing bør inngå som et målrettet og strategisk tiltak i en konverteringsoptimaliseringsprosess. Det er absolutt bedre å jobbe med sporadiske tester enn å ikke jobbe med testing i det hele tatt, men en strategisk forankret prosess som jobber målrettet over tid gir åpenbart mye større resultater.

Vi anbefaler våre kunder å sette av budsjetter til konverteringsoptimalisering, hvor vi gjennom workshops utarbeider gjennomføringsplan over tid. Vi anbefaler også at det opprettes tverrfaglige styringsgrupper som gjennomfører workshops for hypoteseutvikling.

Vil du vite mer om brukertesting og konvert­erings­optima­lisering?

Slå på tråden til Ingar på 913 38 621 eller send ham en e-post på ingar@convert.no