Meny

Lukk

Konvert­erings­optima­lisering

Konverteringsoptimalisering (målrettet arbeide for å øke salget) er kanskje den viktigste jobben dere gjør med nettbutikken deres. Selv om dere bruker verdens beste e-handelseksperter, UX-designere og rådgivere er fortsatt aldri nettbutikken perfekt på første forsøk - den trenger kontinuerlig forbedring.

Hva er konverteringsoptimalisering?

En konvertering er når en bruker gjør noe dere ønsker han skal gjøre. For en nettbutikk vil det typisk være at brukeren gjør et kjøp, mens for en nettside kan det være at han fyller ut kontaktskjemaet. Konverteringen er et mål dere setter, som dere ønsker at flest mulig brukere skal nå.  

Konverteringsoptimalisering er målrettet arbeid for å få så mange brukere som mulig til å nå dette målet, og gjennom iterasjoner øke konverteringsgraden litt og litt. 

Hvordan øker vi konverteringen?

Det er tre hovedområder innenfor konverteringsoptimalisering: Hypotesetesting, Best practice og Traktdesign. 

Hypotesetesting

Hypotesetesting går ut på at man utvikler tester basert på en hypotese om hva som vil konvertere bedre, og tester disse hypotesene gjennom en A/B-test eller multivariattest.  Dette gjøres f.eks. ved at halvparten av trafikken sendes til originalen, mens den andre halvparten sendes til den nye varianten basert på hypotesen. Man måler så konverteringen på både originalen og varianten, og når nok brukere har vært eksponert for testen kan man med statistisk signifikans si hvorvidt varianten konverterer bedre enn originalen. Dersom den konverterer bedre, implementerer man den i løsningen. 

Det som er utfordringen med hypotesetesting er ikke å gjennomføre testene, men å finne de gode hypotesene å teste. Vi anbefaler derfor alltid å starte en konverteringsoptimaliseringsprosess med å gjennomføre en brukertest på nettbutikken. En brukertest gir stor innsikt i hvordan brukerne benytter nettbutikken og forholder seg til deres produktkategori.

Best practice

Best practice er et litt vagt begrept som betyr noe slik som “sånn det bør gjøres basert på erfaring”. Best practice er basert på summen av et utall tester og forskning gjennomført av andre tidligere, som man kan dra nytte av uten å måtte teste alt fra bunnen selv. Det er ikke noe poeng å teste om Call-To-Action knappen bør være stor og synlig, fordi det er så mange andre før dere som har gjort det og resultatene er utvetydige. 

Best practice må likevel brukes med omhu, det er ikke alltid en etablert sannhet er riktig i en annen kontekst. Det er for eksempel kulturelle forskjeller som medfører at en amerikansk studie ikke nødvendigvis gjelder nordmenn på samme måte, eller det er forskjell mellom ulike målgrupper, bransjer og produktkategorier. Vi er derfor veldig opptatt av at best practice brukes med et kritisk blikk, og at usikkerhet rundt validitet testes for å forsikre om at den gjelder også i denne implementasjonen.

Vi tar utgangspunkt i best practice når vi utvikler nye løsninger, for å få et så bra utgangspunkt som mulig for videre konverteringsoptimalisering.

Traktdesign

Innenfor konverteringsoptimalisering bruker vi begrepet konverteringstrakt, som beskriver prosessen gjennom ulike mikrokonverteringspunkter frem til konverteringspunktet.

Grunnen til at dette kalles en trakt er at det som oftest vil være flere brukere inn i de tidlige mikrokonkverteringspunktene enn det er som kommer helt frem til konverteringspunktet, og en graf som viser antallet brukere på hver steg vil derfor se ut som en trakt. Traktdesign handler om hvordan man organiserer de ulike mikrokonverteringspunktene mot konverteringspunktet for å ha en helhetlig høyest konverteringsrate.  

For en nettbutikk er mye av konverteringstrakten satt, da det skal mye til at vi f.eks. anbefaler en nettbutikk å ikke ha produktside og handlekurv. Der derimot traktdesignet kommer til sin rett er i designet av checkoutprosessen eller konfigurerbareprodukter. 

Prosessen

Det skal mye til for at en konverteringsoptimaliseringsprosess ikke gir gode resultater, det som skiller en god prosess er at den skaper gode resultater mye før. Når vi jobber med konverteringsoptimalisering fokuserer vi på en god analysefase og god prioritering av hypoteser og testplanutvikling - slik at vi skaper resultater så raskt som mulig. 

Vil du vite mer om brukertesting og konvert­erings­optima­lisering?

Slå på tråden til Ingar på 913 38 621 eller send ham en e-post på ingar@convert.no