Meny

Lukk

E-commerce evaluering

Vår erfaring er at det faktisk er få bedrifter som vet hvor bra deres nettbutikk presterer, sammenlignet med lignende aktører. Enda færre kan svare på hvilke konkrete tiltak de må gjennomføre for å skape bedre resultater og mange erkjenner det at de er usikre på om de bruker majoriteten av tiden sin på lønnsomme tiltak.

Mange e-commerce avdelinger bærer preg av at man har ekstremt mye man må gjøre og ønsker å få gjort, men man arbeider ofte etter en løst definert plan som er noe slik som “Så lenge vi gjør alt dette vi mener vil være bra, så vil det gi resultater”, dette kan naturligvis gi gode resultater, men det kan også være risikabelt og ikke minst ha en stor alternativkostnad, for det fordrer at tiden man faktisk bruker, brukes på de mest verdifulle tiltakene.

Så, hvorfor skal man gjennomføre en e-commerce performance test?

 • Fordi det hjelper bedrifter som erfarer tunnelsyn med å få verifisert at de tiltakene de har tenkt å bruke tiden på det neste året faktisk er verdt det

 • Fordi det kan være sunt å bryte opp den interne sirkelen med jevne mellomrom for å få innspill fra eksterne spesialister med sannsynligvis bredere, lengre og dypere spisskompetanse innen e-commerce

 • Man kan lære hvordan man arbeider mer metodisk med drift og forbedring av nettbutikk, som man kan bruke som internt verktøy for å arbeide videre med senere.

 • Det gir konkrete forslag til forbedring, som sannsynligvis vil skape verdifulle resultater

Hvordan går vi frem?

Vi gjennomfører analyse av din satsing på e-handel - Vi tilbyr to ulike pakker, hvor den ene fokuserer kun på ditt nettsted eller nettbutikk, mens det andre alternativet er en fullstendig 360-analyse som er mer omfattende, hvor vi blant annet evaluerer hvordan dere jobber med innhold og logistikken tilknyttet nettbutikken.

UX-evaluering: starter med en workshop slik at vi skal få best mulig innsikt i hvilke fremtidsplaner dere har for nettstedet, samt hvilke KPIèr som er viktige for dere. Deretter vil vi gjennomføre en analyse av nettstedet deres med brukeropplevelsen i fokus. Vi oversender rapport med de viktigste funnene våre.

eCommerce 360 Analyse: starter med en workshop slik at vi skal få best mulig innsikt i hvilke fremtidsplaner dere har for nettstedet, samt hvilke KPIèr som er viktige for dere.  

Neste steg blir å gjennomføre en eCommerce 360 Analyse. I tillegg til grundig analyse av deres nettsted, vil vi være on-site og blant annet se hvordan dere jobber med innhold på nettsiden og rutiner forbundet med utsendelse av varer og returer.

Vi gjør en evaluering av deres Google Analytics konto, setter opp heatmaps og scrollmaps på de viktigste sidene for den mest vanlige kundereisen dersom dette ikke allerede er på plass. På bakgrunn av dette vil vi oversende en rapport med våre viktigste funn, samt forslag til konkrete forbedringer. Dette følges opp med en avsluttende workshop hvor vi sammen gjennomgår våre viktigste funn og forslag til forbedring.

 

Vi har definert to standardpakker du kan velge mellom:

 

   
En overordnet analyse av kundereisen og brukeropplevelsen for bedre innsikt i potensielle forbedringsområder. En holistisk analyse av eCommercefunksjonen for å avdekke forbedringsområder både i kundereisen, operativ gjennomføring og markedsføring.
 Ja Workshop Ja Workshop
 Ja Analyse av brukeropplevelsen Ja eCommerce 360-analyse
 Ja Rapport med viktigste funn Ja Analytics-evaluering*
  Ja Heatmap- og scrollanalyse
  Ja Analyse av brukeropplevelsen
  Ja Prioritert tiltaksanalyse
  Ja Rapport med viktigste funn
  Ja Forslag til konkrete forbedringsforslag
  Ja Workshop basert på viktigste funn og forslag til forbedring
 kr 5 990,-  kr 19 990,-

 

Forklaring til de ulike modellene:

UX-evaluering:

 • Vi starter med en workshop for og avdekke hvilke fremtidsplaner dere har for nettstedet, og hvilke KPIèr som er viktige for dere.

 • Convert gjennomfører en analyse av kundereisen for å få en bedre forståelse av sluttbrukerenes faktiske interaksjoner med nettbutikkens grensesnitt. Analysen vil være grunnlag for å kunne ta datadrevne beslutninger i arbeidet med å optimalisere din nettbutikk.

 • Analysen vil inkludere evalueringer basert på en stor mengde erfaringstall fra andre nettbutikker, A/B-tester, brukertester, eyetracking, webanalyse og generell best practice for performancebasert UX for e-handel.

 • På bakgrunn av dette vil vi oversende deg en rapport med våre viktigste funn.


eCommerce 360 Analyse:

 • Vi starter med en workshop for å avdekke hvilke fremtidsplaner dere har for nettstedet, digital strategi, konkurransestrategi og hvilke KPIèr som er viktige for dere.

 • Convert eCommerce 360 analyse gjennomføres hos dere. Vi ser på hvordan dere jobber med nettbutikken fra et helhetlig perspektiv, etter en modell vi har utarbeidet basert på vår omfattende erfaring innen ecommerce. • Gjennomgang av deres Google Analytics konto.

 • Gjennomgang av heatmaps og scroll.

 • Vi gjør en kundereise-analyse for å få en bedre forståelse av sluttbrukerens faktiske interaksjoner med nettbutikkens grensesnitt.

  Analysen vil inkludere evalueringer basert på en stor mengde erfaringstall fra andre nettbutikker, A/B-tester, brukertester, eyetracking, webanalyse og generell best practice for performancebasert UX for e-handel.

 • Convert lager en prioritert tiltaksanalyse for deg, basert på de funnene vi har gjort i analysen.

 • Vi oversender rapport med de viktigste funnene i vår analyse med konkrete forbedringsforslag.

 • Gjennomføring av workshop hvor vi oppsummerer arbeidet og diskuterer tiltaksanalysen.

 

Ta en prat med Markus for å lære mer!

Du når han på telefon 95 74 78 70 eller markus@convert.no