Meny

Lukk

Forprosjekt

Et forprosjekt er et avgrenset prosjekt som har som mål å analysere og svare på spørsmål som må være på plass før et prosjekt kan starte opp. Svært mange mislykkede prosjekter kan tilskrives manglende forarbeide, og vi er derfor svært opptatt av å gjennomføre gode forprosjekter for å sikre god prosjektgjennomføring.

Hva forsøker forprosjektet å svare på?

Det høres kanskje banalt ut, men svarene på spørsmålene under er ofte mer kompliserte og granulerte enn de først fremstår:

  • Hva er målene for prosjektet?
  • Hva skal lages og hvordan skal det fungere?
  • Hvordan skal det lages?
  • Hvilken teknologi skal benyttes?
  • Hvilke risikoer truer gjennomføringen?
  • Hvor mye tid vil det ta og hva vil det koste?

Forprosjektet er konstruert for å spare penger og redusere risiko

Målet er å avdekke de mest kritiske suksesskriteriene for prosjektet, slik at man ikke halvveis ut i prosjektet finner ut at man har valgt feil teknologi, eller at noe ikke er tilstrekkelig analysert. Ved å gjøre dette arbeidet i en tidlig fase, øker man sannsynligheten for en god prosjektgjennomføring.

Når man utvikler en ny nettbutikk er det i tillegg ofte mange integrasjoner som skal på plass, være seg ERP-systemer, PIM eller CRM-systemer. Dersom man ikke har gjort et godt forarbeide i forkant av disse integrasjonsprosjektene, vil kostnadene fort kunne løpe av gårde.

Hvordan gjennomføre et godt forprosjekt?

Et godt forprosjekt trenger de riktige hodene,  fra både kundens og konsulentene sin side. I tillegg må det være basert på effektive verktøy og modeller, og et godt informasjonsgrunnlag. Dersom det ikke er tydelig hvilket problem man faktisk prøver å løse, er det umulig å lage en god plan for hvordan det skal løses.

Lyst til å ta en prat om hvordan vi kan hjelpe dere?

Ta kontakt med Ingar på 913 38 621 eller ingar@convert.no